Konsultasi

Ahli Konsultasi kami memberikan nasihat dan sokongan pakar kepada pemilik dan pengurus ladang tentang amalan terbaik untuk memaksimumkan produktiviti dan keuntungan, sambil mengurangkan kos dan risiko.

Rancangan Pembangunan Pra-perladangan

Aktiviti perancangan pra-pembangunan kami memberikan pandangan holistik untuk pelanggan merancang kewangan dan operasi sebelum pembangunan yang sebenar. Kita boleh menghasilkan pelan pembangunan pra-perladangan untuk mengenal

Baca Lanjut »

Laporan Operasi & Analisis

Pasukan kami akan merancang dan melaksanakan program pembajaan, serta menyediakan laporan pengesanan dan penilaian ke atas penggunaan baja. Kami membantu pelanggan untuk melaksanakan penggunaan baja

Baca Lanjut »