Baja mesra alam pertama yang menggabungkan kandungan baja kimia, baja organik dan baja bio yang tinggi untuk menawarkan nutrien holistik dan pelbagai manfaat kepada tumbuhan

Kerjasama rakan kongsi strategik membolehkan pertukaran kepakaran dan ilmu, serta penyelidikan dan pembangunan bersama agar melahirkan solusi inovatif dalam bidang pertanian di samping melindungi Alam Semulajadi kita.