Rancangan Pembangunan Pra-perladangan

Aktiviti perancangan pra-pembangunan kami memberikan pandangan holistik untuk pelanggan merancang kewangan dan operasi sebelum pembangunan yang sebenar.

Kita boleh menghasilkan pelan pembangunan pra-perladangan untuk mengenal pasti risiko dan peluang yang mungkin dihadapi. Kami juga akan menyediakan pelan hala tuju (roadmap) untuk mencapai matlamat perladangan. Ini akan membantu pemilik ladang memperuntukkan sumber dengan lebih cekap dan berkesan, justeru mengurangkan kos dan memaksimumkan keuntungan.