Konsultasi Pengurusan & Operasi Ladang

Pasukan berpengalaman kami sedia membantu anda dalam pengurusan ladang atau isu operasi dan sebarang pertanyaan.

Kami menyediakan panduan dan cadangan tentang isu seperti pengurusan tanah, kawalan perosak, pengairan, penuaian, pembangunan dan pelaksanaan strategi yang berkesan. Kami juga menjalankan program latihan, dan memastikan ladang mematuhi piawaian yang berkaitan.