Penilaian Lapangan & Diagnostik

Kami turun padang untuk mengumpul sumber lapangan dan sampel tumbuhan, proses penambahbaik tanah dan sifat tanah.

Kami membantu pelanggan untuk menganalisis dan menilai prestasi tanaman, tanah dan air, untuk mengenal pasti isu dan cabaran, serta memberi cadangan penyelesaian. Ini melibatkan pengumpulan data mengenai corak pertumbuhan, tahap nutrien, dan pemeriksaan perosak dan penyakit di kebun. Kami akan menyediakan laporan diagnostik yang menggariskan sebarang masalah, kemungkinan punca dan cadangan untuk penambahbaikan.