Laporan Operasi & Analisis

Pasukan kami akan merancang dan melaksanakan program pembajaan, serta menyediakan laporan pengesanan dan penilaian ke atas penggunaan baja.

Kami membantu pelanggan untuk melaksanakan penggunaan baja yang tepat dan pada kadar yang disyorkan, sambil memastikan liputan adalah seragam dengan sisa yang minimum. Kami juga akan melaksanakan sistem pemantauan masa nyata untuk mengesan kemajuan aplikasi dan liputan sepanjang pelaksanaan program pembajaan.

Berdasarkan data yang telah kami kumpulkan, kami akan menganalisis data yang dikumpul untuk menilai keberkesanan program, membandingkan hasil tanaman dan metrik kualiti sebelum dan selepas penggunaan program pembajaan.