Latihan & Bengkel

Kami kerap mengadakan latihan dan bengkel secara fizikal dan atas talian untuk berkongsi pandangan dan ilmu terkini tentang aplikasi produk dan amalan terbaik.