Dasar Privasi

INO Nature Sdn Bhd (“kami”, “kami”, atau “kami”) mengendalikan http://inonature.com (“Laman”). Halaman ini memberitahu anda tentang dasar kami mengenai pengumpulan, penggunaan dan pendedahan Maklumat Peribadi yang kami terima daripada pengguna Tapak.Kami menggunakan Maklumat Peribadi anda hanya untuk menyediakan dan menambah baik Tapak. Dengan menggunakan Laman ini, anda bersetuju dengan pengumpulan dan penggunaan maklumat mengikut dasar ini. Pengumpulan Dan Penggunaan MaklumatSemasa menggunakan Tapak kami, kami mungkin meminta anda untuk memberikan kami maklumat tertentu yang boleh dikenal pasti secara peribadi yang boleh digunakan untuk menghubungi atau mengenal pasti anda. Maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi mungkin termasuk, tetapi tidak terhad kepada nama anda (“Maklumat Peribadi”).Data LogSeperti kebanyakan pengendali tapak, kami mengumpul maklumat yang dihantar oleh penyemak imbas anda apabila anda melawati Tapak kami (“Data Log”).Data Log ini mungkin termasuk maklumat seperti alamat Internet Protocol (“IP”) komputer anda, jenis penyemak imbas, versi penyemak imbas, halaman Tapak kami yang anda lawati, masa dan tarikh lawatan anda, masa yang dihabiskan pada halaman tersebut dan lain-lain perangkaan.Selain itu, kami mungkin menggunakan perkhidmatan pihak ketiga seperti Google Analytics yang mengumpul, memantau dan menganalisis ini … KomunikasiKami mungkin menggunakan Maklumat Peribadi anda untuk menghubungi anda dengan surat berita, bahan pemasaran atau promosi dan maklumat lain yang. Cookiescookie  ialah fail dengan jumlah data yang kecil, yang mungkin termasuk pengecam unik tanpa nama. Cookie dihantar ke penyemak imbas anda dari laman web dan disimpan pada pemacu keras komputer anda.Seperti kebanyakan laman web, kami menggunakan “cookie” untuk mengumpul maklumat. Anda boleh mengarahkan penyemak imbas anda untuk menolak semua cookie atau untuk menunjukkan apabila cookie sedang dihantar. Walau bagaimanapun, jika anda tidak menerima cookie , anda mungkin tidak boleh menggunakan beberapa bahagian laman web kami. KeselamatanKeselamatan Maklumat Peribadi anda adalah penting kepada kami, tetapi ingat bahawa tiada kaedah penghantaran melalui Internet, atau kaedah storan elektronik, adalah 100% selamat. Walaupun kami berusaha untuk menggunakan cara yang boleh diterima secara komersial untuk melindungi Maklumat Peribadi anda, kami tidak dapat menjamin keselamatan mutlaknya. Perubahan Kepada Dasar Privasi IniDasar Privasi ini berkuat kuasa mulai (tambah tarikh) dan akan kekal berkuat kuasa kecuali berkenaan dengan sebarang perubahan dalam peruntukannya pada masa hadapan, yang akan berkuat kuasa serta-merta selepas disiarkan di halaman ini.Kami berhak untuk mengemas kini atau menukar Polisi Privasi kami pada bila-bila masa dan anda harus menyemak Dasar Privasi ini secara berkala. Penggunaan berterusan Perkhidmatan anda selepas kami menyiarkan sebarang pengubahsuaian pada Dasar Privasi pada halaman ini akan membentuk pengakuan anda terhadap pengubahsuaian dan persetujuan anda untuk mematuhi dan terikat dengan Dasar Privasi yang diubah suai.Jika kami membuat sebarang perubahan penting pada Dasar Privasi ini, kami akan memberitahu anda sama ada melalui alamat e-mel yang anda berikan kepada kami, atau dengan meletakkan notis yang ketara di tapak web kami. Hubungi KamiJika anda mempunyai sebarang soalan tentang Dasar Privasi ini, sila hubungi kami di +60 11-6338 1933 atau E-mel inquiry@inonature.com